Vizyonumuz

Kategori: Kuluncak Okunma: 2176 Tarih: 19/01/2015 14:52
Vizyonumuz

Vizyon, bir kurum için realist, güvenli, çekici bir gelecektir. Belediyemizin stratejik planında “Kuluncak Belediyesinin vizyonu”, “Belediyecilikte Öncü ve Örnek olmak” olarak belirlenmiştir. Kuluncak Belediyesi, belediye hizmetlerinin üretim ve sunumunda kalite, etkinlik, verimlilik, sürekli gelişim ve katılımcı bir yaklaşımla öncü ve örnek hizmetler sunan bir belediye olmayı kendisine vizyon olarak belirlemiştir. Bu sayede kent yönetiminde ortaya koyduğu açılımlar ve performansla diğer belediyelere de örnek olmayı amaçlamaktadır. Bu amaca ulaşabilmek için; Yüksek nitelikli insanların çalıştığı, çalışanları ortak  değer ve amaçlar etrafında kenetlenmiş, sürekli iyileştirme sağlayan, teknolojik altyapıyı etkin ve verimli kullanan, öğrenen organizasyon yapısına sahip öncü ve örnek bir belediye, şeffaf, katılımcı, verimli, sosyal sorumluluk sahibi, adil bir belediye yönetimi, fiziki, sosyal, kültürel, çevresel, ekonomik ve siyasi kalkınması sağlanmış bir Kuluncak oluşturmak için çabalarını yoğunlaştırmayı görev edinmiştir. Birimimiz de bu vizyonu benimsemiş olup; personelinin mesleki donanım ve niteliğini devamlı yükselterek, yetkin faaliyet ve etkili iş takibini sağlama yönünde aktif girişimlerde bulunarak üstüne düşen yükümlülükleri yerine getirmektedir.

malatya araç kiralama onlyfans nedir